Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Holmby kyrka - foto: Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Holmby

Den gamla kyrkan i Holmby uppfördes under 1100-talet. När man vid restaurering 1939 gjorde uthuggningar i murarna fann man en rad sandstensblock som 1872 använts som fyllnad då man byggde den nya kyrkan. Materialet, röd sandsten hade troligen hämtats från Öved.

Den ursprungliga kyrkan revs när den nya kyrkan byggdes. Man sparade dock tornet från den gamla kyrkan, vilket byggts senare än den ursprungliga kyrkan. På tornets södersida sitter en figur, som har vissa likheter med "Jätten Finn" i Lunds Domkyrka.

Gavlarna på gamla tornet hade blindnischer. Under tornet lades som hörnsten i sydvästra hörnet en runsten. Ristningarna är från 1025 - 1050 och lyder: "Sven reste denna sten efter Torger, sin fader".

Källa: Trehäradsbladet 2 2003

 
Holmby kyrka (länk till Google Earth)
Lista över avskrivna kyrkoböcker.

Åter till församlings-registret

Åter till första sidan